• 02165740830
  • bilgi@kazancihukuk.com
Kazancı Hukuk duyuruları
EDİTÖRÜN NOTUNU KULLANDINIZ MI

Çeşitli kavramların tanımını, Hukuk Genel Kurulu, Ceza Genel Kurulu, Doktirin, İnternetteki makalelere atıf yaparak sistemimize ekliyoruz.


Çıkan sonuçlardan kullanmak istediğiniz kavrama tıkladığınızda;


Aradığınız kavramla alakalı ilişkili mevzuata, o kavramı açıklayan Hukuk Genel Kurulu kararındaki tanımı ve ilgili kararın linkine ulaşabileceksiniz.

Kavramsal analizden sonra ilgili mevzuattan kanun maddelerine ve o kanun maddelerine atıf yapılmış ilişki kurulmuş diğer Yargıtay kararlarına kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz...


5 Ekim 2021 14:38
UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ve uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlenmiştir...

10 Mart 2021 10:05
7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No : 7256
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete`de Yayımlanarak yürürlüğe girdi.

17 Kasım 2020 02:05
YİBGK Esas : 2018/31 Karar : 2020/1 Tarih : 19.06.2020
YİBGK Esas : 2018/31 Karar : 2020/1 Tarih : 19.06.2020

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi ile kurulan sigorta tahkim komisyonu itiraz hakem heyetinin bölge adliye mahkemelerinin faaliyete başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra itiraz üzerine verilen kararları temyiz kanun yoluna tabidir...

11 Kasım 2020 23:35
YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI
YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete`de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi...

Kanun No. 7244   
Kabul Tarihi: 16/4/2020

17 Nisan 2020 03:47
HIZLANDIK
Arama sonucu seçtiğiniz YARGITAY KARARI ya da MEVZUAT bölümü yeni sayfada açılacağı için tekrar arama sayfasına geri dönmek zorunda kalmayacaksınız. Seçtiğiniz kararları FAVORİLERE ekleyebilir GRUPLAYABİLİR daha sonra istediğiniz anda ulaşabilirsiniz.

Seçtiğiniz KARAR Yeni sekmede açılacaktır.Yeniden KARAR aramak istediğinizde ilk sayfanın linkine tıklayıp tekrar tekrar KARAR lara ulaşabileceksiniz.
Diğer açılmış karar siz kapatana kadar ekrada kalacaktır...

30 Ekim 2019 18:29
EDİTÖRÜN NOTU
Hukuk Camiasına 60 Yıldır hizmet veren Yayımevimiz  1962 Yılında Kazancı Hukuk Kaynakları tarafından yayımlanan  Türk Hukuk Ansiklopedisi nin devamı niteliğinde günün şartlarına uygun ve emsallerinden farklı olarak bu departmanı devreye sokmuştur...

Kullanım Şekli

Sistemin emsallerinden ayıran en büyük özelliği tüm metinlerin birbirleriyle ilişkilendirilmiş hali bu departmanda da devam etmektedir. Her hangi bir kanun metninin ilişkilerinde normlar hiyararşisinin bölümleri, yargı kararlarının yanı sıra o maddeye atıf yapılmış bir makale yorum vs var ise direk o linkten bilginin olduğu siteye ulaşabileceksiniz.

Editörün Notu departamınından alfabetik olarak veya aratacağınız bir kavram yazarak ayrıca ulaşabileceksiniz.

Bu bölümde dilekçe ve sözleşme örnekleri, belli konularda doktirnel makalelerin linkleri ilgili kanun maddeleri ile ilişkilendirilmiş halde, belli kavramların ilgili Yargıtay kararları ve ilişkili mevzuat ile açıklayan bilgiler vs... yer almaktadır.

Belli kavramlarla ilgili makaleler internet üzerinden taranmayla ulaşılmış ilgili kanun maddelerine link verilmiştir. İnternet Sunucumuzda yer almamakta sadece yayımlayan kişi ya da kurumun internet sitesinde yeralmaktadır. Talebiniz durumunda istediğiniz linkler kurulacaktır. Yayımlanmasını istediğiniz şahsınıza ait makale, karar incelemesi vs varsa isminiz verilmek ve metnin içinde geçen mevzuat maddelerine ilişkilendirilerek meslektaşlarınızın kullanımına açılacaktır.

Şüphesiz katkıya açık bir departman olarak her türlü destek ve eleştirilerinize açıktır....
10 Ekim 2019 14:48
İşçinin Sağlık Nedenleriyle Bekleme Süresini Aşan İşe Devamsızlığı
Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor!
Flaş karar...


İşçinin uzun süren sağlık sorunları nedeniyle işveren tarafından iş sözleşmesinin derhal feshedilmesine yönelik olarak İçtihat Birleştirme Kararı ( YİBGK Esas : 2017/9 Karar : 2018/10 Tarih : 19.10.2018 ) yayımlandı.

Yargıtay, çalışanların sağlık sorunu nedeniyle işe devamsızlıklarına ilişkin olarak önemli karar aldı.  İçtihat Birleştirme kararına göre, işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek 6 haftayı aşması nedeniyle işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilecek.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25`inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.” açıklamasına uyan sağlık raporları nedeniyle işveren tarafından yapılan derhal fesih nedeniyle işçiden savunma alınması da gerekmeyecek.

9 Mayıs 2019 02:54
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ KARARLARI GENELGELERİ
CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ  KHK BÖLÜMÜNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI  BKK  BÖLÜMÜNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGELERİ  GENELGE BÖLÜMÜNDE, Yer almaktadır.

2 Temmuz 2018 12:00
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi
Kazancı Hukuk Yazılım Tic. Ltd.Şti..

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Kazancı Hukuk Yazılım Tic. Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve kişisel verilerin korunması kanununda sayılan şekillerde işlenebilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiririz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, işlem sahibinin bilgilerini tespit için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat, Mahkemeler gibi adli ve idari otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen hizmetleri sunabilmek ve akdettiğimiz ve/veya akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Müşterilerimi ile yapılacak sözleşmelerin yapılması ve ifası,
Şirketimiz tarafından idari ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Bünyemizdeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
Şirketimizin internet sitesi vb. sistemlerin fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
Şirketimizde geçerli olan kural ve politikalarda veya mevzuatta meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya yatırımcımızı ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
Yapılan sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli mercilere bildirilmesi,
Mevcut ve yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi,
Gelen talep ve soruların cevaplanması,
Kişisel veriler Kazancı Hukuk Yazılım Tic. Ltd.Şti.. tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURUMLAR

Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde bulunan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde bulunan şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemleri almak kaydıyla Kazancı Hukuk Yazılım Tic. Ltd.Şti..’nin, mevzuat gereği bilgi-işlem ve yazılım hizmeti aldığımız kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza sözleşmenin ifası ve yukarıda bu bildirinin Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları başlığı altındaki diğer amaçlarla aktarabiliriz. Kazancı Hukuk Yazılım Tic. Ltd.Şti.. olarak kişisel verilerinizi gerekli güvenlik önlemlerini almak şartıyla yurt içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Abonelerimizin kişisel verilerini, şubelerimiz, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla düzenlenen eğitim vb. ortamlarda tahkikat yöntemiyle yazılı, sözlü, ses ve görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebiliriz. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun ilgili maddelerinde (4,5,6) belirtilen şartlar çerçevesinde bu bildirimin Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları bölümünde sayılan amaçlar için toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYARINCA HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine, düzeltme işleminin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
Yasal sınırlar hariç olmak üzere kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız...

 

KAZANCI HUKUK YAZILIM TİC.LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVK Kanunu`un 11`inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu`nun 13`üncü maddesinin birinci fıkrasınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede "yazılı" olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

                  Başvuru Sahibi`nin şahsen başvurusu ile,

                  Noter vasıtasıyla suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]

İçerenköy Mah. Döndü Sok. No:8/6

Kat.5 Timya Center Ataşehir / İSTANBUL

TEL: 0216 5740830

Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Başvuru

İçerenköy Mah. Döndü Sok. No:8/6

Kat.5 Timya Center Ataşehir / İSTANBUL

TEL: 0216 5740830

Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul`un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu`nun 13`üncü maddesinin 2`inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu`nun 13`üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim ve Soyisim

 

 

T.C.K.N.

 

 

Telefon Numarası

 

 

E-posta

 

 

Adres

 

 

 

 

 

 

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. ( Müşteri, iş ortağı, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

□ Müşteri

□ İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

□ Ziyaretçi

□ Diğer (Açıklayınız...)

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

Konu:

 

 

□ Eski Çalışanım

□ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 

Tarih:

Çalıştığım Yıllar:

 

 

□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

 

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini

 

belirtiniz:

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:


D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

            Adresime gönderilmesini istiyorum.

             E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

             Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                    :

Başvuru Tarihi :

İmza                            :


 

 

9 Nisan 2018 16:21
ARADIĞIM KAVRAMDAN ÇOK FAZLA SONUÇ ÇIKIYOR
Gelişmiş arama panelinden  (Ekranın Üstünde Koyu Lacivert Kısım) yaptığınız kavrama göre aramalarda, araştırdığınız konuyla görevli Yargıtay Dairesini işaretlerseniz daha çok nokta hedef kararlara ulaşabilirsiniz.25 Haziran 2017 01:06
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Ceza Genel Kurulu Kararı Arama
Esas Numarası 2013/7-2454 olan Hukuk Genel Kurulu Kararını nasıl arayacaksınız ?

Yargıtay  HGK ve CGK kararlarında, Esas numarasına kararın genel kurula hangi Yargıtay Dairesi`nden geldiği eskisi gibi yazılmıyor.   Aradığınız kararda Esas Numarası 2013/7-2454 şeklinde veya 2013/2454 şeklinde olabilir.   GELİŞMİŞ ARAMA açılarak Esas No kutusuna iki şekilde de  yazmak suretiyle aramanızı yapabilirsiniz.

Karar Numarası tek olduğundan 2014/679 şeklinde de yazarak aradığınız karara sistemimizde mevcutsa ulaşabileceksiniz.

Önerimiz aradığınız kararın esas ve/veya karar numarasını da gelişmiş aramadan sorgulamanızdır. 


14 Haziran 2017 12:11
ARAMADA SARI EKRAN
Soru: Gelişmiş Arama kısmında kavramdan arama yaptım sarı ekran çıktı!!

Çözüm: F5 Tuşuna  basınız.

13 Haziran 2017 13:24
KANUNLARI GELİŞMİŞ ARAMADA MEVZUAT BÖLÜMÜNDEN ARAYABİLİRSİNİZ

8 Haziran 2017 11:27
DAHA HIZLI DAHA FAZLA SONUÇ
Aradığınız kavramları hem yazılı şekliyle hem de ekleriyle sonuç olarak listeler. Bire bir örtüşen kavramın üstünü sarıya boyar ek alan kavram metnin içinde yer alır( sarıya boyamaz ).

Örnek :Aranan Kavram Bıçak Yaralama : Arattığımızda ekrana gelen kararlardan birini seçip tıkladığında;

Bıçakla kavramını bıçak kelimesinin üstünü çizerek ortaya koyarken yaraladığı kelimesini ise olası sonuç olarak ekrana getirmiştir. (maviyle yuvarlak için ealınan ). Arama motoru, bu karar içinde bıçak kelimesi geçmeseydi bile bu kararı bu yüzden ekrana getirecekti.