• 02165740830
  • bilgi@kazancihukuk.com
Kazancı Hukuk duyuruları
KRİPTO VARLIKLAR İL İLGİLİ DÜZENLEME
Kripto Varlıklar İle İlgili Düzenleme 7518 Sayılı Kanunla 6362 Sayılı Sermaye Kanunu`na İşlenerek Yürürlüğe girmiştir.

2 Temmuz 2024 02:46
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
Kentsel dönüşüm hakkında önemli değişikliklikler yapan; 6306 Sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN`u değiştiren  7471 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  yayımlanmıştır.

9 Kasım 2023 16:47
KANUN MADDELERİNİN YEŞİL RENKTE OLMASI
Bazı uzun metinli kanunlar giriş sayfasında tam metin olarak verilmiştir. (Şekil 1) Kullanıcı mouseunu yukarı aşşağı oynatarak tüm kanunu  TAM METİN olarak görebilir. Bu sayede ilgilendiği kanun maddesinin altındaki ve üstündeki maddeyi veya madde başlıklarını da görebilmektedir. Bu YEŞİL ile boyalı metnin ilişkisi yoktur. sadece kullanıcıya kolaylık sağlamak için konmuştur.

İlgilenilen maddenin numarası yazılarak veya TÜM MADDELERİ göster linki tıklandığı zaman maddeler ilişkili şekilde ekrana gelecektir. Örneğin Madde 166 yı ve 166 madde ile ilişkili Yargıtay kararlarını görmek isterseniz Kanun içinde Aramaya 166 yazdığınızda 166. madde ekrana gelecek ve altında tam metin yer alacaktır. Bu sayede hem 166. maddeyi ve ilişkili yargı kararlarını incelerken ekranı bozmadan diğer maddeleri de görme şansına sahip olacaksınız. ( Şekil 2)

Şekil 1Şekil 2
İlişkiler Linkine Tıklayınca Açılan Ekran

 


1 Haziran 2023 13:46
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun No. 7440    Kabul Tarihi: 9/3/2023

12 Mart 2023 04:18
ERKEN EMEKLİLİK KANUNU
ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİNİ İÇEREN "7438 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN " RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

3 Mart 2023 02:44
DEPREM
KAHRAMANMARAŞ KAZANCI AİLESİ MENSUBU OLARAK VEFAT EDEN AKRABA VE HEMŞEHRİLERİMİZE VE TÜM DEPREMZEDELERE ALLAHTAN RAHMET YARALILARA  ŞİFA VE SABIRLAR DİLERİZ...

6 Şubat 2023 23:36
KİRA ARTIŞ ORANI
Kira artış oranı ile alakalı Kanun yürürlüğe girdi.

Kanun No : 7409
AVUKATLIK KANUNU İLE TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
8 Haziran 2022
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 11 Haziran 2022 - Sayı : 31863

11 Haziran 2022 13:59
EDİTÖRÜN NOTUNU KULLANDINIZ MI

Çeşitli kavramların tanımını, Hukuk Genel Kurulu, Ceza Genel Kurulu, Doktirin, İnternetteki makalelere atıf yaparak sistemimize ekliyoruz.


Çıkan sonuçlardan kullanmak istediğiniz kavrama tıkladığınızda;


Aradığınız kavramla alakalı ilişkili mevzuata, o kavramı açıklayan Hukuk Genel Kurulu kararındaki tanımı ve ilgili kararın linkine ulaşabileceksiniz.

Kavramsal analizden sonra ilgili mevzuattan kanun maddelerine ve o kanun maddelerine atıf yapılmış ilişki kurulmuş diğer Yargıtay kararlarına kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz...


5 Ekim 2021 14:38
HIZLANDIK
Arama sonucu seçtiğiniz YARGITAY KARARI ya da MEVZUAT bölümü yeni sayfada açılacağı için tekrar arama sayfasına geri dönmek zorunda kalmayacaksınız. Seçtiğiniz kararları FAVORİLERE ekleyebilir GRUPLAYABİLİR daha sonra istediğiniz anda ulaşabilirsiniz.

Seçtiğiniz KARAR Yeni sekmede açılacaktır.Yeniden KARAR aramak istediğinizde ilk sayfanın linkine tıklayıp tekrar tekrar KARAR lara ulaşabileceksiniz.
Diğer açılmış karar siz kapatana kadar ekrada kalacaktır...

30 Ekim 2019 18:29
EDİTÖRÜN NOTU
Hukuk Camiasına 60 yılı aşan süredir hizmet veren Yayımevimiz  1962 Yılında Kazancı Hukuk Kaynakları tarafından yayımlanan  Türk Hukuk Ansiklopedisi nin devamı niteliğinde günün şartlarına uygun ve emsallerinden farklı olarak bu departmanı devreye sokmuştur...

Kullanım Şekli

Sistemin emsallerinden ayıran en büyük özelliği tüm metinlerin mevzuatla ve birbirleriyle ilişkilendirilmesidir. Her hangi bir kanun metninin ilişkilerinde normlar hiyerarşisinin bölümleri, yargı kararlarının yanı sıra o maddeye atıf yapılmış bir makale yorum vs var ise direk o linkten bilginin olduğu siteye ulaşabileceksiniz.

Editörün Notu departmanında kavramlara alfabetik olarak veya arama motoruna yazarak ayrıca ulaşabileceksiniz.

Bu bölümde dilekçe ve sözleşme örneklerini, belli konulardaki makalelerin linklerini ve belli kavramların Yargıtay kararları içinde açıklanmış tanımını bulacaksınız.

Belli kavramlarla ilgili makalelere internet üzerinden yapılan taranmayla ulaşılmış ilgili kanun maddelerine link verilmiştir. Makaleler internet sunucumuzda yer almamakta sadece yayımlayan kişi ya da kurumun internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca talebiniz durumunda kendi internet sitenizdeki bilgilere de  linkler verilebilecektir. Yayımlanmasını istediğiniz şahsınıza ait makale, karar incelemesi vs varsa isminiz verilmek ve metnin içinde geçen mevzuat maddelerine ilişkilendirilerek meslektaşlarınızın kullanımına açılacaktır.10 Ekim 2019 14:48
İşçinin Sağlık Nedenleriyle Bekleme Süresini Aşan İşe Devamsızlığı
Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor!
Flaş karar...


İşçinin uzun süren sağlık sorunları nedeniyle işveren tarafından iş sözleşmesinin derhal feshedilmesine yönelik olarak İçtihat Birleştirme Kararı ( YİBGK Esas : 2017/9 Karar : 2018/10 Tarih : 19.10.2018 ) yayımlandı.

Yargıtay, çalışanların sağlık sorunu nedeniyle işe devamsızlıklarına ilişkin olarak önemli karar aldı.  İçtihat Birleştirme kararına göre, işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek 6 haftayı aşması nedeniyle işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilecek.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25`inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.” açıklamasına uyan sağlık raporları nedeniyle işveren tarafından yapılan derhal fesih nedeniyle işçiden savunma alınması da gerekmeyecek.

9 Mayıs 2019 02:54
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ KARARLARI GENELGELERİ
CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ  KHK BÖLÜMÜNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI  BKK  BÖLÜMÜNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGELERİ  GENELGE BÖLÜMÜNDE, Yer almaktadır.

2 Temmuz 2018 12:00
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi
Kazancı Hukuk Yazılım Tic. Ltd.Şti..

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Kazancı Hukuk Yazılım Tic. Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve kişisel verilerin korunması kanununda sayılan şekillerde işlenebilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiririz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, işlem sahibinin bilgilerini tespit için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat, Mahkemeler gibi adli ve idari otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen hizmetleri sunabilmek ve akdettiğimiz ve/veya akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Müşterilerimi ile yapılacak sözleşmelerin yapılması ve ifası,
Şirketimiz tarafından idari ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Bünyemizdeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
Şirketimizin internet sitesi vb. sistemlerin fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
Şirketimizde geçerli olan kural ve politikalarda veya mevzuatta meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya yatırımcımızı ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
Yapılan sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli mercilere bildirilmesi,
Mevcut ve yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi,
Gelen talep ve soruların cevaplanması,
Kişisel veriler Kazancı Hukuk Yazılım Tic. Ltd.Şti.. tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURUMLAR

Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde bulunan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde bulunan şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemleri almak kaydıyla Kazancı Hukuk Yazılım Tic. Ltd.Şti..’nin, mevzuat gereği bilgi-işlem ve yazılım hizmeti aldığımız kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza sözleşmenin ifası ve yukarıda bu bildirinin Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları başlığı altındaki diğer amaçlarla aktarabiliriz. Kazancı Hukuk Yazılım Tic. Ltd.Şti.. olarak kişisel verilerinizi gerekli güvenlik önlemlerini almak şartıyla yurt içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Abonelerimizin kişisel verilerini, şubelerimiz, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla düzenlenen eğitim vb. ortamlarda tahkikat yöntemiyle yazılı, sözlü, ses ve görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebiliriz. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun ilgili maddelerinde (4,5,6) belirtilen şartlar çerçevesinde bu bildirimin Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları bölümünde sayılan amaçlar için toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYARINCA HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine, düzeltme işleminin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
Yasal sınırlar hariç olmak üzere kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız...

 

KAZANCI HUKUK YAZILIM TİC.LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVK Kanunu`un 11`inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu`nun 13`üncü maddesinin birinci fıkrasınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede "yazılı" olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

                  Başvuru Sahibi`nin şahsen başvurusu ile,

                  Noter vasıtasıyla suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]

İçerenköy Mah. Döndü Sok. No:8/6

Kat.5 Timya Center Ataşehir / İSTANBUL

TEL: 0216 5740830

Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Başvuru

İçerenköy Mah. Döndü Sok. No:8/6

Kat.5 Timya Center Ataşehir / İSTANBUL

TEL: 0216 5740830

Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul`un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu`nun 13`üncü maddesinin 2`inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu`nun 13`üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim ve Soyisim

 

 

T.C.K.N.

 

 

Telefon Numarası

 

 

E-posta

 

 

Adres

 

 

 

 

 

 

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. ( Müşteri, iş ortağı, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

□ Müşteri

□ İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

□ Ziyaretçi

□ Diğer (Açıklayınız...)

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

Konu:

 

 

□ Eski Çalışanım

□ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 

Tarih:

Çalıştığım Yıllar:

 

 

□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

 

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini

 

belirtiniz:

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:


D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

            Adresime gönderilmesini istiyorum.

             E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

             Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                    :

Başvuru Tarihi :

İmza                            :


 

 

9 Nisan 2018 16:21
ARADIĞIM KAVRAMDAN ÇOK FAZLA SONUÇ ÇIKIYOR
Gelişmiş arama panelinden  (Ekranın Üstünde Koyu Lacivert Kısım) yaptığınız kavrama göre aramalarda, araştırdığınız konuyla görevli Yargıtay Dairesini işaretlerseniz daha çok nokta hedef kararlara ulaşabilirsiniz.25 Haziran 2017 01:06
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Ceza Genel Kurulu Kararı Arama
Esas Numarası 2013/7-2454 olan Hukuk Genel Kurulu Kararını nasıl arayacaksınız ?

Yargıtay  HGK ve CGK kararlarında, Esas numarasına kararın genel kurula hangi Yargıtay Dairesi`nden geldiği eskisi gibi yazılmıyor.   Aradığınız kararda Esas Numarası 2013/7-2454 şeklinde veya 2013/2454 şeklinde olabilir.   GELİŞMİŞ ARAMA açılarak Esas No kutusuna iki şekilde de  yazmak suretiyle aramanızı yapabilirsiniz.

Karar Numarası tek olduğundan 2014/679 şeklinde de yazarak aradığınız karara sistemimizde mevcutsa ulaşabileceksiniz.

Önerimiz aradığınız kararın esas ve/veya karar numarasını da gelişmiş aramadan sorgulamanızdır. 


14 Haziran 2017 12:11
ARAMADA SARI EKRAN
Soru: Gelişmiş Arama kısmında kavramdan arama yaptım sarı ekran çıktı!!

Çözüm: F5 Tuşuna  basınız.

13 Haziran 2017 13:24
KANUNLARI GELİŞMİŞ ARAMADA MEVZUAT BÖLÜMÜNDEN ARAYABİLİRSİNİZ